2016 Minutes

  Menu & Report 2016

Årsmötesprotokoll Cookvention 2016

Årsmötet hölls 26 mars 2016 hos BGS 4 Peter på FilDane Inn i Dingalan, Filippinerna

Närvarande kockar på cookvention (11 st): BGS 2 Christer, BGS 4 Peter, BGS 5 Kjell, BGS 6 Urban, BGS 8 Nils-Owe, BGS 13 Torgny, BGS 15 Björn, BGS 16 Robert, BGS 32 Björn, BGS 62 Olle och BGS 71 Tommy.

Anmält förhinder: BGS 21 Bo, BGS 22 Stefan, BGS 23 Fredrik, BGS 51 Bernt, BGS 61 Bo

 • Genomgång senaste protokollen

  Inga ytterligare kommentarer förelåg på protokollet från BGS Cookvention 2015 (Björkenäs), protokollet lades till handlingarna och fick utgöra agenda.

  Vad gäller foton som saknas från tidigare kockträffar har Christer har ännu inte scannat in (och vidarebefordrat till BGS 21/hemsidan) de gamla fotona från kock-träffen 1985 (Tyresö), som han hittat i sin pappas gamla foto-album

 • Branches
  Inga nya branches inregistrerade/öppnade, inga branches stängda.

 • Medlemmar
  • Nya
   • Inga nya medlemmar har valts in, efter redogörelse från BGS 71 Tommy, bestämdes att Henrik Baggås kvarstår som smörgåsnisse i ytterligare ett år; han kommer dock att avföras om ingen ny smörgåsnissemiddag har genomförts dessförinnan. BGS 71 Tommy informerar honom.
   • BGS 4 Peter presenterade ett förslag till ny tänkbar smörgås-nisse, Leo, som även inbjudits till att göra en specialrätt till årets BGS-middag. Efter ingående diskussioner bestämdes att Leo ska får en möjlighet att kvalificera sig som smörgås-nisse (Nisse-middag) inför nästa års cookvention (där han får typiska nisse-uppgifter, dvs, skala potatis och servera sprit till de närvarande kockarna). Utifrån detta fattas sedan beslut om medlemskap vid nästa års cookvention. BGS 4 Peter informerar honom.

  • Avförda
   Ingen medlem avförd.

 • Avgifter
  Inga egentliga avgifter finns, dock krävs att alla kockar betalar för kostnaderna för hemsidan. Ingen information förelåg från BGS 21 Bo om nya kostnader. [Efter mötet har Bo gjort en sammanställning över kostnader till och med 2016/2017, bilägges. Kockarna ombedes att skyndsamt betala till Bo enligt sammanställningen.]

  Vad gällde ekonomin för årets cookvention, togs beslut av de kockar som infann sig till årsmötet (ingen kock saknades!!), som hölls på lördagen eftersom det var tidig avresa på söndagen, (vilken traditionellt brukar vara dagen för årsmöte), att totalkostnaden skulle fördelas jämnt över de närvarande kockarna. Sålunda ombads BGS 4 Peter att göra en sammanställning så att kostnaderna skulle kunna regleras före avfärd från cookvention. Totalkostnaden (inklusive boenden och transporter) SEK 23,500 fördelades lika över de närvarande kockarna, årets t-shirts var en gåva från FilDaneInn.

 • Statuter
  Inga förändringar föreslogs, någon framförde dock krav på mer snaps (eftersom årsmötet hölls i samband med lördagslunchen).

 • Hemsidan
  Än en gång en eloge till BGS 21 Bo för skötseln av hemsidan, dock uppmanas alla kockar att meddela upptäckt av eventuella stavfel, och att uppdatera sina adresser etc.

  Adressinformation kommer att uppdaterades av BGS 21, med aktuell information:

  BGS 6 Urban har flyttat till ny adress på Filippinerna
  BGS 16 Robert har flyttat till ny adress på Lidingö
  BGS 62 Olle är under flyttning från Prag till Bangkok
  BGS 71 Tommy kommer att flytta från Frankrike till Belgien

  BGS 13 Torgny har problem med inloggning, och kan inte få fram "medlemsmatrikeln"; BGS 4 Peter lovade att omgående göra en utskrift åt honom.

  BGS 71 Tommy efterlyste en möjlighet att kunna ladda ner bilder på vår hemsida. BGS 2 Christer ville minnas att BGS 21 Bo vid något tillfälle skapat "vicasa" för detta, men kunde inte redogöra för när och hur...

  BGS 16 Robert åtog sig att kontakta BGS 21 Bo angående detta (kanske en dropbox?)

 • Övrigt
  Ett speciellt tack framfördes till BGS 4 Peter som tagit med banderollen från föregående cookvention (Björkenäs) och som ordnat med t-shirts till årets cookvention.

  Välkomstbanderollen från Indien (som vi brukar använda vid hämtningar från tåg och flyg m.m.) efterlystes; någon?

  Vinnare av årets BGS Classic, som spelades på Lakewood Golf & Country Club, blev
  BGS 32 Björn på 27 poäng, som därmed försvarade innehavet av vandringspriset, följd av BGS 71 Tommy på 24 poäng.
  BGS 13 Torgny lyckades med en fullträff på en padda!!!

  Rapporter från sammankomster och mini cookventions i Uddevalla, Prag och Björkenäs har skickats in. Alla kockar uppmanas att skicka in mer rapporter!

 • Nästa möte
  BGS 71 Tommy framförde att han undersökt möjligheterna till cookvention 2017 på sonens vingård i Oregon (vilken han även besökte 2015 i samband med den årliga skörden). Tyvärr inte genomförbart 2017, eftersom vingården satsar på nybyggnationer just nu, men kanske 2018 eller 2019? Tommy fortsätter att bevaka.

  Härvid vidtog en längre diskussion om möjliga platser (Chiang Rai, Björkenäs, Madrid, Bryssel, Dubai) men inget kunde bestämmas.

  BGS 32 Björn framförde också önskemål om att inte förlänga cookvention till större helger, eftersom flygbiljetter är som dyrast då.

  Mötet enades om att ta fram mer konkreta förslag senast till den 30/9 2016 (för att möjliggöra köpa av flygbiljetter till hyfsade priser). Förslagen skickas till BGS 2 Christer, med kopia till övriga kockar.

 • Mötets avslutande
  Värden avtackades formellt av de närvarande kockarna med en JBL trådlös bluetooth högtalare (medtagen av BGS 16 Robert), varpå mötet avslutades.

  See you next year!!
Årsavgifter för hemsidan till och med 2017
No Namn 2012 2013 Totalt Bet 12 Bet 13 Rest 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 Bet Rest
2 C Hedberg 24 24 48 24 24 0 25 57 23 -- 105
4 P Hofman 24 24 48 -- -- 48 25 57 23 98 0
5 K Liljegren 24 24 48 24 0 0 25 57 23 -- 105
6 U Josefsson 24 24 48 24 0 24 25 57 23 -- 129
8 N-O Pettersson 24 24 48 24 24 0 25 57 23 -- 105
13 T Sandberg 24 24 48 24 24 0 25 57 23 -- 105
15 B Jansson 24 24 48 24 24 0 25 57 23 -- 105
16 R Leo 24 24 48 0 0 48 25 57 23 -- 153
21 B Jeansson 24 24 48 24 24 0 0 0 0 -- 0
22 S Wihlborg 24 24 48 24 24 0 25 57 23 50 32
23 F Krantz 24 24 48 0 0 48 25 57 23 -- 153
32 B Almqvist 24 24 48 24 24 0 25 57 23 -- 105
51 B Lidström 24 24 48 0 0 0 25 57 23 -- 105
61 B Eskessen 24 24 48 0 0 48 25 57 23 -- 153
62 O Backgård 24 24 48 24 24 0 25 57 23 -- 105
71 T Comstedt 24 24 48 0 0 0 25 57 23 -- 105
Total 384 384 768 240 216 216 375 375 345 148 1565