2019 Minutes

  Menu 2019

Årsmötesprotokoll Cookvention 2019

Årsmötet hölls 6 juli 2019 på Uddevalla folkdansgilles stuga på Skansberget i Uddevalla.

Närvarande kockar på cookvention (8 st): BGS 4 Peter, BGS 5 Kjell, BGS 8 Nils-Owe, BGS 15 Björn, BGS 32 Björn, BGS 51 Bernt, BGS 61 Bosse, BGS 62 Olle.

Också delvis närvarande men väldigt sent ankommande pga reseäventyr: BGS 22 Stefan

Anmält förhinder: BGS 2 Christer, BGS 6 Urban, BGS 16 Robert, BGS 21 Bo, BGS 23 Fredrik, BGS 42 Leo, BGS 71 Tommy.

 • Genomgång senaste protokollen
  Inga ytterligare kommentarer förelåg på protokollet från BGS Cookvention 2018 (Kuala Lumpur), protokollet lades till handlingarna och fick utgöra agenda.

  Vad gäller foton som saknas från tidigare kockträffar har BGS 2 Christer har ännu inte scannat in (och vidarebefordrat till BGS 21/hemsidan) de gamla fotona från kock-träffen 1985 (Tyresö), som han hittat i sin pappas gamla foto-album.

 • Branches
  Inga nya branches inregistrerade/öppnade, inga branches stängda.

 • Medlemmar
  • Nya
   • BGS 16 Robert presenterade 2017 ett förslag till ny tänkbar smörgås-nisse, Anders Florén. Ingen uppdaterad information har inkommit från Robert
   • BGS 2 Christer har anmält en tänkbar smörgåsnisse-kandidat, Patrik Lerud. Då Christer tyvärr ej kunde närvara denna gång inkom ingen ny information i ärendet.

  • Avförda
   Inga medlemmar avförda under året.

 • Avgifter
  Inga egentliga avgifter finns, dock krävs att alla kockar betalar för kostnaderna för hemsidan.

  Tidigare diskussioner om kostnader för 2017/2018 är nu avslutad då BGS 62 Olle fått/ absorberat tidigare utestående betalningar.

  Fakturan för 2019 har i sin helhet betalats av BGS 22 Stefan (tack så mycket!) och ingen ytterligare utdebitering kommer att ske till övriga kockar.

  Vad gällde ekonomin för årets cookvention gjordes en sammanställning så att kostnaderna kunde regleras före avfärd på söndag. Totala kostnaden fastställdes till 11.994 SEK.

 • Statuter
  Inga förändringar antogs. BGS 51 Bernt föreslog att sprits skulle användas till alla rätter i framtiden, vilket avslogs med röstsiffrorna 7-1.

 • Hemsidan
  Än en gång en eloge till BGS 21 Bo för skötseln av hemsidan, dock uppmanas alla kockar att meddela upptäckt av eventuella stavfel, och att uppdatera sina adresser etc.

  Mötet konstaterade att BGS 23 Fredrik tidigare har erbjudit sig att ta över skötseln av hemsidan. För ordningens skull uppdrogs 2018 åt BGS 21 Bo att lyssna med Benny om han vill fortsätta att hjälpa till med hemsidan och ge återkoppling till BGS 2 Christer. Då ingen av dem medverkade på mötet mottogs ingen ny information.

 • Övrigt
  Vi tackar alla BGS 32 Björns dotter som i sann sommelieranda tillhandahöll excellenta vinförslag över natten mellan torsdag och fredag efter att ha erhållit menyn på torsdag kväll. Att notera är att den samlade BGS kunskapen låg ganska nära rekommendationerna, av vilka de flesta antogs och prisades av närvarande middagsmedlemmar.

  Välkomstbanderollen från Indien (som vi brukar använda vid hämtningar från tåg och flyg m.m.) efterlystes; någon?

  Årets upplaga av BGS Classic vanns av BGS 32 Björn i hård kamp (ja i det närmaste handgemäng) med BGS 15 och 61.

  Inga rapporter från sammankomster och mini-cookventions förelåg. Alla kockar uppmanas att skicka in mer rapporter.

 • Nästa möte
  Nästa års sammankomst diskuterades och tre förslag framfördes. Ytterligare förslag bör framföras senast i September 2019 och beslut ska tas snart därefter.

  Två förslag från BGS 61 Bosse diskuterades:

  1. Någonstans i södra Spanien, där BGS 61 Bosse med familj eventuellt kommer att förvärva fritidsbostad inom kort. BGS 61 konfirmerar.
  2. Någonstans ca 10-15 mil norr om Västerås på en gård som hyrs, till exempel Säfsen. BGS 61 ska undersöka möjligheter.
  3. BGS 4 Peter föreslog Aarhus i Danmark.

  Frågan som togs upp 2018 om att möjligen anordna 40-årsjubileet hos Peter Wihlborg i Tanzania/Zanzibar diskuterades kort, men inget beslut togs. (Peter är inte vidtalad ännu, men Stefan bedömde 2018 det hela som möjligt och kan sondera med Peter om det finns intresse).

 • Mötets avslutande
  Mötet avslutades med att mer drycker hälldes upp. See you next year!!

Tillfälligt vid pennan,
BGS 62